Double Full Crowd Awakener

Other Names: 

A Double Full that finishes with a Crowd Awakener / split kick.

Prerequisites: 
Double Full, Full Crowd Awakener
Tricker: 
Shosei Iwamoto